Novi EU server

Obaviještavamo korisnike naših usluga da su svi korisnički računi prebačeni na novi europski server. Novi server kojeg pogoni najmodernija tehnologija od koje bih istaknuli SSD diskove, nalazi se u Nizozemskoj koji je spojen na vodeće EU internet čvorove kako bi osigurali brži odziv i učitavanje Vaših web stranica. Ukoliko imate nekih novonastali problema sa Vašom […]

Continue reading